K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 
Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben
2013. május 6. - 2013. december 31. - Értékeink-örökségünk
« vissza
203mkmckuldesre_1.jpg, Wagner Sándor: Izabella királyné búcsúja Erdélytől (1863, olaj, vászon, 135x171 cm)
A Magyar Tudományos Akadémia tulajdona, őrzési helye: Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény
Wagner Sándor: Izabella királyné búcsúja Erdélytől (1863, olaj, vászon, 135x171 cm) A Magyar Tudományos Akadémia tulajdona, őrzési helye: Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény
Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben
^ További képekért
kattintson a fotóra!
Az 1568. évi tordai országgyűlés a világon elsőként rendelkezett a lelkiismereti és a vallásszabadságról a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius felekezetekre vonatkozóan. A Gyűjtemény időszaki kiállítása a tordai országgyűlés 445., Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400., a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Évében, az ökumené jegyében különös figyelmet szentel az erdélyi felekezeti sokszínűség és az erdélyi vallásszabadság kérdésének, az erdélyi fejedelmek kultúr- és valláspolitikájának.
Erdély fejedelemasszonyai: Jagello Izabella, Károlyi Zsuzsanna, Brandenburgi Katalin, Lorántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia, Bornemissza Anna és Zrínyi Ilona textíliáit, portréit, okleveleit, levelezéseit, fejedelmi pénzérméket, fejedelemkori textíliákat, úrihímzéseket, a Rákóczi-kori ötvösművészet remekeit, a Gyűjtemény késő reneszánsz festményeit, metszeteit, török kori műtárgyait, a kor biblia- és zsoltárfordításait, prédikációgyűjteményeit, hitvita iratait mutatja be a kiállítás, az Érseki és Főkáptalani Levéltár és az Érseki Könyvtár fejedelemkori gyűjteményével együtt. A kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumból, az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárából, a gyulafehérvári Batthyány Könyvtárból, a Magyar Nemzeti Múzeumból, az Iparművészeti Múzeumból, a Magyar Nemzeti Galériából, az Országos Széchényi Könyvtárból, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumából, Sárospatakról érkező műtárgyakat láthatnak. A báró Bánffy család, a bethleni Bethlen család és Csáky-Bornemisza Éva családi hagyatékából Rákóczi-kori emlékeket mutatunk be.
« vissza